home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > บทความ > การแก้ปัญหาเรื่องสีอย่างถูกวิธี

การแก้ปัญหาเรื่องสีอย่างถูกวิธี

การแก้ปัญหาสีกรณีต่างๆ หากเกิดปัญหามีดังนี้

1.สีเป็นฝุ่นผง

ลักษณะ  : ฟิล์มสีเป็นฝุ่นชอล์ค เอามือลูบติดเป็นสีขาว มีสาเหตุมาจาก ฟิล์มสีเดิมหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ หรือสีมีคุณภาพต่ำไม่ทนแสง UV หรือสีมีการปลอมปน เติมแป้งลงไปมาก 

วิธีการแก้ไข

- ถ้าเป็นเพียงเล็กน้อย ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดทิ้งให้แห้ง แล้วทาสีใหม่ทับได้เลย

- ถ้าหากเป้นฝุ่นมากให้ขัดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดทิ้งไว้ให้แห้งสนิมอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- ทารองพ้นปูนเก่า ให้ใช้รองพื้น จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งไว้อย่างน้อย 6-8 ชั่วดมง เพื่อประสานการยึดเกาะระหว่างผิวที่เป็นฝุ่นชอล์คกับสีทับหน้าให้ติดแน่น

- ทาสีทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิคที่มีคุณภาพสูง จำนวน 2 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย2-3 ชั่วโมง

2.สีด่างเพราะปูนชิ้น

ลักษณะ:ฟิล์มสีซีดด่างขาว เป็นจ้ำไม่สม่ำเสมอ มีสาเหตุมาจาก การทาสีขระปูนยังมีความชื้นสูง หรือยังแห้งไม่ดีพอ ทำให้ด่างที่อยู่ในปูนสามารถทำปฏิกริยากับฟิล์มสี จึงทำให้ฟิล์มสีซีดจางอย่างรวดเร็ว

วิธีการแก้ไข

- ทิ้งปุนไว้ให้แห้งก่อนทาสีทับใหม่ หรือตรวจวัดความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้นไม่ควรเกิน 14 % 

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน หรือคราบสกปรก และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ

- ทาสีทับไปอีก 1-2 เที่ยว

3.สีหลุดล่อนตามขอบล่างของบ้าน

ลักษณะ : ฟิล์มสีหลุดล่อนตามขอบล่างด้านนอกของแนวอาคาร อาจมีรอยด่างและคราบขี้เกลือ

โดยสาเหตุเกิดจาก :ความชื้นจากใต้ดินขึ้นมาตามผนังปูนทำให้ชั้นฟิล์มสีหลุดล่อน

วิธีการแก้ไข

- ใช้ผลิตภัณฑ์ water block หรือ Aqua Block ทา 1-2 เที่ยว และทิ้งไว้ให้แห้ง

- ทาสีรองพื้นภายนอก(กันความชื้น) จำนวน 1 เที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง

- ทาสีเดิมทับในจุดที่ลอกสีออกให้กลมกลืนกับสีเก่าก่อน

- ทาสีเดิมให้เต็มแผง ในเบริเวณที่ทาไปแล้วอีก 1เที่ยว

ข้อแนะนำ ควรปูกระเบื้องทั้งบริเวณพื้นโดยรอบ และแนวขอบล่างของอาคารเพื่อป้องกันความชื้น จากดิน ก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เด็ดขาด

บทความโดย วศ.สิรภพ โชติยาธนากูล

 

 

ความคิดเห็น