home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > บทความ > ข้อควรระวังเกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา ^^

ข้อควรระวังเกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา ^^

ข้อควรระวังเกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา

 

หลังคาแบบต่าง ๆ มีทั้งข้อดี และข้อเสียประกอบกันไป ดังนั้นการนำไปใช้งานก็จะต้องพิจารณาคัดเลือกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ หรือให้เป็นตามแบบโครงสร้างของอาคาร และหลังคาที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือ เป็นไปตามชนิดวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคา การมุงการครอบ ต้องเรียบร้อย การเกยหรือรอยต่อของกระเบื้อง ต้องวางในลักษณะที่ถูกต้อง หรือมีการยาแนวอย่างเรียบร้อย ไม่จำเป็นจริง ๆ แล้วอย่าเลือกหลังคาประเภทมีรางน้ำอยู่กลางบ้าน เพราะโอกาสมีปัญหาน้ำรั่วซึมมีสูงมาก 

 

ขนาดของหลังคาไม่ควรใหญ่จนเกินไป หากมีขนาดใหญ่ ควรแยกออกเป็นส่วน เพื่อสะดวกแก่การระบายน้ำ การยื่นชายคาต้องได้ขนาดของโครงสร้างว่ายื่นได้ขนาดไหน มีความแข็งแรงพอหรือไม่ ถ้ายื่นมากไปชายคาอาจจะตก หรือถ้ายื่นน้อยไป อาจมีแสงแดดและฝนสาดเข้ามาได้

 

ส่วนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลังคานั้น เมื่อเกิดฝนรั่ว จะต้องหาสาเหตุของฝนที่รั่วว่าเกิดจากอะไร ถ้ากระเบื้องแตกร้าวก็ต้องเปลี่ยน กระเบื้องต่อหรือเกยกันไม่สนิท ก็ต้องให้ช่างตรวจสอบ และแก้ไขให้เรียบร้อย กรณีโครงสร้างชำรุด เช่น ทรุด หย่อน ต้องรีบแก้ไขโครงสร้างให้เรียบร้อยและมุงหลังคาใหม่ ตรวจรอยต่อกระเบื้อง ตรวจรอยยาให้เรียบร้อย กระเบื้องเป็นรูให้ใช้ฟลิ้นโค้ท กัมกรีต หรือผ้าก๊อช ผ้าเทปอุดไว้ ถ้ารอยรั่วเกิดจากความลาดเอียงของหลังคาน้อยไป น้ำฝนย้อนขึ้นมาได้ วิธีแก้ไขคือ ให้ช้อนกระเบื้องให้สูงขึ้น ยึดกระเบื้องให้แน่นทุกจุด และการซ่องหลังคาในกรณีต่าง ๆ นั้น ควรกำหนดการซ่อมให้แน่นอนว่าจะแล้วเสร็จเวลาเท่าใด เพื่อป้องกันปัญหาอาจจะทำให้ฝนตกมาเปียกสิ่งของเครื่องใช้ในระหว่างที่ยังซ่อมหลังคาไม่เสร็จด้วย สำหรับความร้อนเนื่องจากหลังคานั้น มีทางแก้คือตีฝ้าโดยใช้แผ่นกันความร้อนช่วย จะทนความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลังคาได้มากขึ้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : homeepairhowto.blogspot.com

ความคิดเห็น