home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ธอส. มอบบ้าน 20 หลังให้ผู้ยากไร้

ธอส. มอบบ้าน 20 หลังให้ผู้ยากไร้

พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ที่ 3 จากซ้าย) นางผ่องพรรณ จันทร์โอชา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก (ที่ 2 จากซ้าย) และนายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(ที่ 2 จากขวา) และ นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.(ที่ 3 จากขวา) ร่วมส่งมอบบ้าน จำนวน 20 หลัง ใน “โครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้” ซึ่งธอส.ได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่ 4 และกองพลพัฒนาที่ 3 โดย ธอส.สนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานทหารสนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้าง และเทศบาลทำหน้าที่ในการคัดเลือกชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมCSR ภายใต้แนวคิด “บ-ว-ร” มุ่งพัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2553 ธอส.ได้ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม และสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศแล้ว รวมกว่า 2,200 หลังคาเรือน

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : http://www.ryt9.com/s/prg/2240878

ความคิดเห็น