home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ข่าวสาร > เตือน ปชช.เร่งทำธุรกรรมก่อนสิ้นปี รองรับ 1 ม.ค.59 ใช้ราคาประเมินใหม่ คาดเพิ่มขึ้น 10-15%

เตือน ปชช.เร่งทำธุรกรรมก่อนสิ้นปี รองรับ 1 ม.ค.59 ใช้ราคาประเมินใหม่ คาดเพิ่มขึ้น 10-15%

กรมที่ดิน ย้ำสำนักงานที่ดินทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งทำธุรกรรม ก่อนจะเริ่มใช้ราคาประเมินใหม่รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.59 เพื่อลดปริมาณงาน จดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปี ขณะที่ธนารักษ์ ระบุว่า ราคาที่ดินจะปรับขึ้น 10-15% กรมที่ดินเผย 9 เดือนแรกของปีงบ 58 มีตัวเลขจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 66,759 ล้านบาท
       
       นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า จากที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินทุนทรัพย์ในแต่ละรอบ ประชาชนมักจะไปติดต่อขอทำนิติกรรมในสัปดาห์สุดท้ายของปีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน กรมที่ดิน จึงได้เน้นย้ำให้สำนักงานที่ดินทุกแห่งทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี ปี พ.ศ.2555-2558 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะเริ่มประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 มีผล 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
       
       โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินให้รีบมาดำเนินการก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อมิให้เกิดปัญหาปริมาณงานขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเป็นจำนวนมากในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีเช่นที่เคยเป็นมา 
 
 
ก่อนหน้านี้ กรมธนารักษ์ได้ระบุว่า ภาพรวมราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศฉบับใหม่ที่จะเริ่มวันที่ 1 ม.ค.59 จะปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาประเมินในรอบบัญชีปัจจุบัน ปี 2555-2558 โดยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อย 10-15% ขึ้นไป จากรอบบัญชีปัจจุบันซึ่งราคาที่ดินทั่วประเทศปรับเพิ่มขึ้น 21.34% จากรอบบัญชีก่อนหน้านี้ แยกเป็นพื้นที่ กทม.ปรับขึ้น 17.13% และภูมิภาค 21.40% โดยพื้นที่ราคาประเมินปรับขึ้น เช่น แนวรถไฟฟ้าทั้งสายเดิม เช่น ย่านสีลม บางแปลงปรับขึ้นถึงตารางวาละ 9 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท จากปัจจุบันราคาประเมินอยู่ที่ 8.5 แสนบาท/ตารางวา ขณะที่แปลงที่ดินในเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง เช่น สายสีเขียว แบริ่ง-สมุทรปราการ สีม่วงช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ซึ่งเจริญเติบโตมากขึ้นก็ปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
       
       นอกจากนี้ มีสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพงบางแค และบางซื่อ-ท่าพระ ซึ่งราคาซื้อขายในตลาดปรับขึ้นไปล่วงหน้าแล้ว เพราะการจัดทำราคาประเมินกรมจะเก็บราคาซื้อขายย้อนหลัง 2 ปี ที่แจ้งจดทะเบียนต่อกรมที่ดินเป็นหลัก โดยเฉลี่ยคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10-20% ขึ้นอยู่กับพื้นที่ สำหรับพื้นที่ใจกลางเมืองส่วนใหญ่ราคาที่ดินชนเพดานแล้ว
       
       ขณะที่ที่ดินหลายจังหวัดในพื้นที่ภูมิภาคจุดที่ราคาประเมินการปรับเพิ่มขึ้น เช่น จังหวัดหัวเมืองหลัก เมืองใหญ่ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น เป็นต้น รวมถึงจังหวัดติดชายแดนที่จะมีการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น จ.ตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว สงขลา หนองคาย
       
       กรมที่ดินระบุสิ้น มิ.ย.จัดเก็บรายได้ 66,759 ล้านบาท
       
       ด้านกรมที่ดิน ได้สรุปผลการให้บริการประชาชน และปริมาณการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-มิ.ย.58) มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 7,182,733 ราย เปรียบเทียบกับงบประมาณ พ.ศ.2557 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปรากฏว่า มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น จำนวน 1,110,883 ราย หรือ 18.30%
       
       ส่วนการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 66,759.11 ล้านบาท ลดลง 2,351.76 ล้านบาท หรือ 3.40%

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000099995

ความคิดเห็น