home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ทีโอเอ เพ้นท์ ฟ้องล้มละลายไทยมาร์ทฯ บริหารงานขาดทุน 400 ล.

ทีโอเอ เพ้นท์ ฟ้องล้มละลายไทยมาร์ทฯ บริหารงานขาดทุน 400 ล.

ทีโอเอ เดินหน้าฟ้องล้มละลาย “ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่นฯ” บริษัทร่วมทุน หลังบริหารงานขาดทุนอย่างหนัก พบข้อมูลบริหารงานไม่โปร่งใส โดยพึ่งอำนาจศาลเพื่อพิทักษ์ทรัพย์
       
       เนื่องจากในช่วงปลายปี พ.ศ.2556 มีการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัททีโอเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TOACorp.)โดยใช้ชื่อในการก่อตั้งบริษัทสำหรับการร่วมทุนในครั้งนี้ว่า บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) โดยเข้ามาถือหุ้น จำนวน 51% และอีกหนึ่งบริษัทที่ร่วมทุนกันคือ ทางบริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด (TMS) ถือหุ้น จำนวน 49% โดยที่ผ่านมานั้นมีการบริหารขาดทุนมากถึง 400 ล้านบาท
       
       และเมื่อเดือนกันยายน 2558 ทางบริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด (TMS) ได้ยึดอำนาจการบริหารงานโดยมิชอบ และมีข้อมูลจากพนักงานภายในว่า มีการบริหารงานด้วยความไม่โปร่งใสในบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC)
       
       โดยในขณะนั้นบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ได้มีหนี้สินเงินกู้จากทางธนาคาร รวมทั้งสิ้น จำนวน 270 ล้านบาท โดยมีบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) ที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัท ทีโอเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TOA Corp.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) เป็นผู้ค้ำประกันหนี้จำนวนดังกล่าว โดยบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ผิดนัดชำระหนี้ธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จึงทำให้ บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด(TOAP) ในฐานะผู้ค้ำประกัน ถูกทวงถามจากธนาคาร จึงต้องเข้ารับชำระหนี้แทน
       
       จากการบริหารงานของบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ที่ผ่านมา พบว่ามีการบริหารงานแบบขาดทุนเกินทุน คือ มียอดหนี้มากกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ และมีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเททรัพย์ไปให้พ้นอำนาจ
       
       และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) ในฐานะเจ้าหนี้ (จากการค้ำประกัน) ได้ฟ้องล้มละลาย บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ด้วยเหตุข้างต้น และขอให้พิทักษ์ทรัพย์บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ชั่วคราวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 17 และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) จึงได้เข้าทำการยึด และรวบรวมทรัพย์สินของ บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) โดยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) มอบหมายให้ บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ทั้ง 7 แห่ง และอีก 1 คลังสินค้า ได้แก่ 1.สำนักงานใหญ่และสาขารามอินทรา 2.สาขาแจ้งวัฒนะ 3.สาขาเซียร์รังสิต 4.สาขาบางใหญ่ 5.สาขาศรีราชา 6.สาขาราชบุรี 7.สาขาชลบุรีสุขุมวิท และคลังสินค้า (บางนา)
       
       ซึ่งในวันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) จากกรมบังคับคดีได้ทำการรวบรวมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5 แห่ง และในวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้อีก 2 แห่ง โดยเหลืออีก 1 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่ และสาขารามอินทรา
       
       ซึ่งโดยการรวบรวมทรัพย์สิน และสินค้าในสำนักงานใหญ่ และสาขารามอินทราเกิดอุปสรรคทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เพราะมีการขัดขวางการทำงานจากทางบริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด (TMS) โดยได้ส่ง รปภ.เข้าล้อมพื้นที่เผชิญหน้ายั่วยุกับ รปภ.จากทางบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) ที่ปฏิบัติงานอยู่ และมีชายชุดดำจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาสร้างความกดดัน และข่มขู่พนักงานของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) ที่ทำหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) จากกรมบังคับคดีในการยึดและรวบรวมทรัพย์
       
       ทั้งนี้ ทางบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOAP) มีความประสงค์ในการชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเพื่อความถูกต้องในการบริหารงาน และมีความต้องการที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และคำสั่งศาลล้มละลายกลาง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000009740
 

ความคิดเห็น