home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

น้ำยาผสมปูนฉาบ

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส เป็นน้ำยาผสมปูนทรายเพื่อเพิ่มความเหนียวลื่น ทำให้ฉาบง่าย ไม่แตกร้าว และเพิ่มแรงยึดเกาะในการก่ออิฐ ทำให้ผนังแข็วแรงมากขึ้น