home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > อีพ็อกซีซ่อมคอนกรีต > อีพ็อกซี่โป๊วซ่อมรอยร้าวฝากเหล็ก

อีพ็อกซี่โป๊วซ่อมรอยร้าวฝากเหล็ก

เฟอร์โรเรซ 711 พัฒนาการใหม่ของอีพ็อกซี่สูตรน้ำในงานฝากเหล็กและซ่อมแซมคอนกรีต ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาวะอากาศร้อนชื้น มีฝนตกมากโดยไม่สูญเสียแรงยึดเกาะจากปัญหาความชื้นในผิวคอนกรีต เฟอร์โรเรซ 711 ผลิตจากอีพ็อกซี่เรซิ่นสูตรน้ำ (water based) คุณภาพสูงปราศจากสารทำละลาย มีส่วนผสมของทรายควอทซ์ และสารผสมเพิ่มให้คุณสมบัติโดดเด่น ในด้านการยึดเกาะบนผิวชื้นอย่างดีเยี่ยม ไม่หดตัว ไม่ไหลตัว เหมาะสำหรับงานฝากเหล็กทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอันตรายและงานฉาบแก่งรอยร้าวหรือแตกบิ่นของคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐาน มอก.24-2536, ASTM D-695