home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > อีพ็อกซีซ่อมคอนกรีต > อีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวแตกร้าวคอนกรีต

อีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวแตกร้าวคอนกรีต

เฟอร์โรเรซ 717 อีพ็อกซี่ 2 องค์ประกอบมีความเหลวจัด เหมาะสำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตและโพรงคอนกรีต ช่วยป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยร้าว และประสานคอนกรีต ให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักใกล้เคียงค่ารับน้ำหนักเดิม