home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > น้ำยาผสมคอนกรีต > น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกตสีแดง

น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกตสีแดง

เฟอร์โรเคียว 113 น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้โดยมีส่วนประกอบของโซเดียมซิลิเกต จึงสามารถฉาบปูนหรือทาสีทับได้ เหมาะสำหรับสเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่ เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีต และรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต ในงานถนน ลานจอดรถ พื้นโรงงาน เสา และคานคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C-309 -98a มอก.841-2553