home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > น้ำยาผสมคอนกรีต > น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดอะคริลิคขาว

น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดอะคริลิคขาว

เฟอร์โรเคียว 114 เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดพาราฟินแวกซ์ ใช้สเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่ เพื่อชะลอการสูญเสียน้ำของคอนกรีตให้เป็นไปอย่างช้าๆ ลดการแตกร้าวของผิวคอนกรีตและรักษาค่ารับน้ำหนักตามสัดส่วนของน้ำที่ใช้ผสมในคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C309-03 มอก. 841- 2532