home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

น้ำยากันลื่น

ฮานาอิ เซฟตี้ ฟลอร์ น้ำยากันลื่นสำหรับพื้นกระเบื้องเซรามิคบริเวณห้องน้ำ ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุการลื่นล้มของคนชราและเด็ก จากการเดินบนผิวกระเบื้องเปียกน้ำที่ลื่น ฮานาอิ เซฟตี้ ฟลอร์ ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีในการเพิ่มแรงยึดเกาะบนผิวกระเบื้องที่เงามากให้มีรูพรุนขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เป็นช่องอากาศขนาดเล็กทำให้เท้ายึดเกาะได้ดีแม้ในเวลาเปียกน้ำ ฮานาอิ เซฟตี้ ฟลอร์ ใช้งานง่าย ด้วยการเทบนผิวกระเบื้องที่แห้งนานประมาณ 5 นาที และล้างออกด้วยน้ำสะอาดพิ้นจะกันลื่นได้ตลอดเวลา ด้วยการใช้เพียงครั้งเดียว