home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

น้ำยาบ่มคอนกรีต

จระเข้ แอดมิค เคียว เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิด Sodium Silicate ประสิทธิภาพสูง โดยจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์ม เคลือบบนผิดหน้าคอนกรีต หรือมอร์ตา เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ ที่เร็วเกินไปในสภาพอากาศที่ร้อน หรือลมแรง ซึ่งจะช่วยให้การเกิดปฏิกิริยาในคอนกรีตเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการแตกร้าว เหมาะสำหรับคอนกรีตทั่วไป หรือบริเวณบนที่กว้าง เช่น พื้นลานจอดรถ สะพาน ถนน