home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

ซีเมนต์ สีทาบ้าน

เป็นวัสดุที่ใช้ทาผิว Cement ผนังปูนฉาบ หรือ อิฐ เพื่อให้สีสีนที่สวยงามเหมือนการทาสีทั่วไป เนื่องจากเป็วัสดุที่ผลิตมาจาก Cement ทำให้มีความอดทนสูง สามารถใช้ได้ดีทั้งภายใน และภายนอก ลักษณะการใช้งานเพียงผสมน้ำแล้วใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ทาบนพื้นผิวที่ต้องการ