home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > วัสดุอุปกรณ์ > โฟมเส้นอุดร่องยาแนว ชนิด PE Foam เนื้อแน่น

โฟมเส้นอุดร่องยาแนว ชนิด PE Foam เนื้อแน่น

Crocodile Banking Rod เป็นวัสดุชนิด PolyEthylence Foam ชนิดเส้นกลม ใช้อุดร่องเพื่อปรับระยะความลึกของร่อง ก่อนอุดยาแนวด้วยชีลแลนท์ (เช่น อคริลิค ซิชิโคน หรือ โพลียูริเทน เป็นต้น)