home,repair,homes,repairs,house,houses,decoration,decor,decorations,fix,fixing,หาดใหญ่,สงขลา

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > น้ำยาผสมคอนกรีต

น้ำยาผสมคอนกรีต

น้ำยาประสานคอนกรีต
เฟอร์โรบอนด์ 101 น้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะสูตรน้ำใช้ผสมกับปูนซิเมนต์และทรายละเอียด ในงานซ่อมแซมผนังปูนฉาบ...
น้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มแรงยึดเกาะเกรดบี
เฟอร์โรบอนด์ 101 (บี) น้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะสูตรน้ำใช้ผสมกับปูนซิเมนต์และทรายละเอียด ในงานซ่อมแซมผนังป...
น้ำยาผสมปูนฉาบ
เฟอร์โรพลาสท์ 112 น้ำยาผสมปูนฉาบคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเหนียว ลื่น ให้แก่ปูนทรายโดยกระบวน...
น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดโซเดียมซิลิเกตสีแดง
เฟอร์โรเคียว 113 น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต ชนิดสลายตัวได้โดยมีส่วนประกอบของโซเดียมซิลิเกต จึงสามารถฉาบปูนหร...
น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดอะคริลิคขาว
เฟอร์โรเคียว 114 เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดพาราฟินแวกซ์ ใช้สเปรย์บนผิวคอนกรีตที่เทใหม่ เพื่อชะลอการสูญเ...
น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต
เฟอร์โรพรู้ฟ 117 น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตและปูนทราย เพื่อเพิ่มความทึบของเนื้อคอนกรีตด้วยกระบวนการทางเคม...
น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน สีดำใส
เฟอร์โรฟอร์ม 118 น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน มีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสน้ำในคอนกรีต จะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มล...
น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ 5-7 เท่า
เฟอร์โรฟอร์ม 119 น้ำยาทาแบบชนิดผสมน้ำ มีความเหลวสูงเมื่อสัมผัสน้ำในคอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิล์มคล...
น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน สีน้ำตาลใส
เฟอร์โรฟอร์ม 120 น้ำยาทาแบบน้ำมันเกรดพิเศษมีความเหลวสูง เมื่อสัมผัสน้ำในคอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นแผ่นฟิ...
น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน สีน้ำตาลขุ่น
เฟอร์โรฟอร์ม 121 น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน 100% เกรดประหยัด กลิ่นเบาบาง ไม่มีกลิ่นของน้ำมันดีเซล สีน้ำตาล...
น้ำยาประสานคอนกรีต
จระเข้ อครีลิค บอนด์กรีต เป็นกาวอครีลิค (Acrylic Latex) 100% ซึ่งมีคุณสมบัติเหนือกว่า SBR ชนิดใช้เป็...
น้ำยาผสมคอนกรีต
น้ำยาครอกครอไดล์ ลาเท็ค (Crocodile Latex) เป็นน้ำยาประเภท Water based ชนิด Carboxylated styrene-buta...
น้ำยาบ่มคอนกรีต
จระเข้ แอดมิค เคียว เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตชนิด Sodium Silicate ประสิทธิภาพสูง โดยจะก่อตัวเป็นแผ่นฟิล์ม ...
น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ
จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว เป็นน้ำยาถอดแบบสูตรน้ำเข้มข้น มีความหนืดต่ำ สามารถผสมน้ำได้ 6-10 เท่า ใช...
น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำมัน
จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ เป็นน้ำยาถอดแบบสูตรน้ำมันสำเร็จรูปพร้อมใช้ มีความหนืดต่ำใช้ทาแบบหล่อคอนกรีตทุ...
น้ำยากันซึมใช้ผสมคอนกรีต
จระเข้ แอดมิค พรูฟ เป็นน้ำยากันซึมชนิดลดน้ำ (Plasticizer) ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อช่วยปรับสภาพของเนื้อคอนก...
น้ำยาประสานคอนกรีต
ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์บอนด์ น้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ให้ยึดเกาะกันได้ดี ลดปัญหาการหลุดล่อน เหมาะกั...
น้ำยาผสมปูนฉาบ
ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส เป็นน้ำยาผสมปูนทรายเพื่อเพิ่มความเหนียวลื่น ทำให้ฉาบง่าย ไม่แตกร้าว และเพิ่ม...